De Vereniging

Structuur FSA

Algemene Leden Vergadering
Het hoogste orgaan van de FSA is de Algemene Leden Vergadering. Tijdens de ALV’s hebben de aanwezige leden de laatste stem over voorgestelde plannen.

De Raad van Advies (RvA)
De RvA is van bijzonder toegevoegde waarde voor de FSA. Zij wordt regelmatig geconsulteerd voor omvangrijke projecten zoals het Research Project. Daarnaast leveren zij input aan FSA Inside.

De Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC heeft binnen de FSA een zeer belangrijke rol. Zij fungeert als klankbord voor het zittende bestuur en heeft een adviserende en controlerende rol. De RvC is onmisbaar voor de strategie en de continuïteit van de vereniging en daarnaast is zij verantwoordelijk voor de aanstelling van bestuursleden. De Raad van Commissarissen bestaat uit oud-bestuursleden en actieve leden van de FSA.

KasCommissie
De KasCommissie controleert de penningmeester bij het uitvoeren van zijn taak. Daarnaast heeft zij een adviserende rol, aangezien veel leden eerder als penningmeester in het bestuur hebben gezeten.

Bestuur
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken, maar samen zorgen zij voor de uitvoering van de beoogde strategie. Ieder voor zich heeft ook de verantwoordelijkheid over een aantal projecten.

Commissies
Op elk project van de FSA staat een andere commissie. Deze commissie bestaat uit een aantal actieve leden en een bestuurslid. Het bestuurslid coördineert de voortgang van het project en houdt de planning binnen de hele vereniging in de gaten.

Prof. Dr. A. Lucas
Prof. Dr. A. Lucas bekleedt momenteel verschillende functies. Hij is hoogleraar financiële markten en instellingen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast is hij Director of Graduate Studies Finance aan het Tinbergen Instituut en Programme Director voor de opleiding Risk Management aan de Duisenberg school of finance. Prof. Lucas specialiseert zich op het gebied van financieel risicomanagement en heeft daarover gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel concentreert zijn onderzoek zich op modellen voor zowel markt- als kredietrisico. Daarnaast behoren onderwerpen op het gebied van asset pricing, financiële econometrie, en portefeuillemanagement tot zijn vakgebied.
Associate Prof. Dr. R.C.J Zwinkels
De heer Zwinkels is hoofd van het Finance master programma op de VU. Hiervoor was hij Associate Professor op de VU en hoofd van de Finance groep op de Erasmus School of Economics. De heer Zwinkels heeft een MSc in monetaire economy van de Erasmus Universiteit, een MPhil van het Tinbergen Instituut en een PhD van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft tevens ook gewerkt als gast-onderzoeker in Sydney en de Auckland University of Technology. Zijn onderzoek richt zich op behavioral finance en verwachtingsformaties in het bijzonder. De heer Zwinkels is een gediplomeerde docent en heeft lesgegeven binnen velen programma’s en vakken van internationale economie tot emperical finance.
Prof. Dr. A.W.A. Boot – Financiering
Arnoud Boot is hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurder van ‘the Amsterdam Center for Law & Economics.’ Hij is lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en de bankraad van de Nederlansche Bank (DNB). Daarnaast is hij adviseur van de Riksbank (Centrale bank van Zweden), Research Fellow aan het Centre for Economic Policy Research (CEPR) in Londen en het Davidson Institute of the University of Michigan. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op corporate finance en financiële instituties. Publicaties zijn verschenen in een aantal gerenommeerde journaals, zoals the Journal of Finance, American Economic Review, Economic Journal en the International Economic Review.

Voordat hij zijn huidige posities betrok was hij hoogleraar binnen de faculteiten van de J.L. Kellogg Graduate School of Management en Northwestern University in Chicago. Gedurende 2000-2001 was hij partner binnen de Finance and Strategy afdeling van McKinsey & Company. Naast zijn huidige academische activiteiten is professor Boot consultant voor verschillende financiële bedrijven en instituten. Bovendien is hij oprichter van het Amsterdam Center for Corporate Finance, een ”denk tank” ter bevordering van de interactie tussen theorie en praktijk.

 Prof. Dr. S.J.G. baron van Wijnbergen – Algemeen Economie
Professor Sweder van Wijnbergen is hoogleraar economie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1997 haalde Hans Wijers hem naar het ministerie van Economische Zaken, waar hij tot 1999 secretaris-generaal was. De heer van Wijnbergen studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, en econometrie aan de Erasmus Universiteit. Hij promoveerde in de economie aan de MIT in de VS. Tussen 1980 en 1992 was de heer van Wijnbergen verbonden aan de Wereldbank, waarvan de tweede helft als hoofdeconoom. Zijn onderzoeksgebied richt zich voornamelijk op internationale economie, finance, betalingsbalans- en financiële crises.
Prof. Dr. Ir. H. Rijken – Corporate Finance
Herbert Rijken is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam als Hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Faculteit derEconomische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en Bedrijfskunde aan Universiteit Nyenrode en is gepromoveerd aan de faculteit Technische Natuurkunde (1993) van de TU Eindhoven. Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richten zich voornamelijk op ondernemingsfinanciering, in het bijzonder kredietrisico en corporate governance.
Prof. Dr. B. van der Klaauw – Algemene Economie
Bas van der Klaauw is hoogleraar aan de afdeling algemene economie van de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij verbonden aan het Tinbergen Instituut. Zijn onderzoek is voornamelijk empirisch en betreft de micro-economische analyse van de arbeidsmarkt, onderwijs en gezondheid. In 2008 ontving hij een ERC Starting Grant ter waarde van 550,000 euro voor onderzoek naar de evaluatie van activerend arbeidsmarktbeleid. Sinds 2009 is hij co-editor van Labour Economics, het belangrijkste Europese journal op het gebied van arbeidsmarkteconomie. Hij is in 2000 cum laude gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.
Prof. Dr. T.L.C.M. Groot – Management Accounting
Prof. dr. Tom Groot is hoogleraar Management Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit. Hij is tevens hoofd van de vakgroep Accounting en directeur van het onderzoeksinstituut Amsterdam Research Center in Accounting (ARCA) en erelid van de Vereniging van Financial Controllers. Hij publiceert regelmatig in landelijke en internationale tijdschriften over prestatiemeting en -beoordeling, management control, en financieel management in zowel commerciële bedrijven als in non-profitorganisaties.
Prof. Dr. P.J.P.M. Versijp
Dr. Philippe Versijp is lecturer bij de sectie Finance van de Amsterdam Business School (UvA), waar hij track coördinator is van de richting Finance & Organisation. Daarnaast is hij via zijn bedrijf actief als freelancer, zo is hij bijvoorbeeld Academic Director van de master course Agri & Food van Wageningen Academy, en verzorgt hij colleges voor de Erasmus Universiteit Rotterdam (top lecturer award 2010), de University of Curaçao en de Amsterdam School of Real Estate. Zijn interessegebieden zijn asset pricing (toepassing van Stochastische Dominantie in dit veld was zijn promotie-onderwerp), methodologie, commodities en derivaten. Hij kiest bewust voor het onderwijs, waar hij zich toelegt op het begrijpelijk maken van complexe relaties – iets waar binnen de Finance geen gebrek aan is!

 

 

FANFAN
Landelijk fungeert de FSA als voorzitter binnen de Financiële Associatie Nederland (FAN), een samenwerkingsverband met verenigingen uit Groningen (Risk), Rotterdam (FSR), Tilburg (Asset | Accounting & Finance) en Maastricht (FSFocus). De FAN meent dat samenwerking op landelijk niveau enerzijds zal leiden tot een betere informatievoorziening naar de student, anderzijds schept een landelijk samenwerkingsverband mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Middels de FAN is het bedrijfsleven in staat de student landelijk en georganiseerd te bereiken. Met betrekking tot het bedrijfsleven tracht de FAN tevens eens hoge mate van uniformiteit en doorzichtigheid te hanteren.

Voorzittersconvent
Binnen het convent van de Universiteit van Amsterdam overleggen de voorzitters van de studieverenigingen die verbonden zijn aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.
congres97_web

We schrijven juni 1996 wanneer het toenmalige ‘fiduciekatern’ het samengaan van de Financierings Associatie Amsterdam (FAA) met de Accountancy Associatie Amsterdam (Triple A) bekend maakt. De krachten werden gebundeld en de verenigingen werden omgedoopt tot de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA).

Door een combinatie van een sterke, duidelijke FSA filosofie ‘the urge to improve is what makes the difference’ en het aantrekken van gedreven, ambitieuze en ondernemende actieve leden is de FSA in de afgelopen tien jaar op haar vakgebied uitgegroeid tot de grootste studievereniging van Nederland.

Fundering
Ten tijde van de oprichting van de FSA lag er al een gedegen fundering voor de vereniging om verder uit te bouwen. De twee verenigingen waaruit de FSA is ontstaan (FAA en Triple A) hadden hun leergeld immers al betaald en in vijf jaar een basis gelegd voor de verdere groei die nog zou volgen. De beginfase van de FSA stond in het teken van het formuleren van een duidelijke FSA filosofie en het integreren van de projecten en mensen van de twee voorlopers van de FSA.
In deze beginfase van de vereniging speelde ook de verdere verzelfstandiging een grote rol met als inzet een eigen kamer op de Universiteit van Amsterdam, en een expansie naar de Vrije Universiteit. Ook werden er nieuwe activiteiten ontplooit (AMF, London Banking Tour) en werd de eerste supersnelle ‘386’ FSA computer aangeschaft.
consultition1999_web
Kritieke massa
Met het overschrijden van de magische ledengrens van 500 en een gedegen fundering bereikte de FSA eind jaren negentig een kritieke massa. Bestaande projecten werden constant bijgeschaafd en ambities werden verlegd. Dit resulteerde ook in een reeks nieuwe projecten voor een nog bredere doelgroep dan de huidige finance en accounting studenten, zoals het internationale research project en consultition.
De FSA groeide in deze periode uit tot een sterke merknaam waar studenten, bedrijven, universiteiten en zusterverenigingen serieus rekening mee moesten houden.

Vereniging
De focus had de afgelopen jaren (logischerwijs) veelal gelegen op het door ontwikkelen van (nieuwe) projecten en verbeteren van interne faciliteiten (computer netwerk, kamer), de factor human capital en het verenigingsgevoel waren hierbij achtergebleven.
Middels het actieve leden overleg, open borrels, vernieuwing van externe communicatie en een beleid om de vereniging zichtbaarder te maken op de universiteiten is de betrokkenheid van leden verbeterd en is het verenigingsleven binnen de FSA weer op de kaart gezet.

Professionalisering
De meest recente fase waarin de FSA zich bevindt is de verdere professionalisering van de vereniging. De portefeuille is uitgegroeid tot 14 projecten ten behoeve van een brede ledendatabase van circa 4000 leden, met overwegend studenten gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) uit de vakgebieden Financiering, Treasury, Beleggingsleer, Consultancy, Accountancy en Controlling.
De professionalisering heeft zich gericht op het verbeteren van zowel de operationele processen als de faciliteiten. Nieuwe besturen en commissies beginnen altijd voortvarend aan een bestuursjaar / project, waarbij zij steeds weer het wiel opnieuw willen uitvinden. Alhoewel dit natuurlijk zeer leerzaam is kan het onnodig veel tijd kosten. Het projectmanagement heeft de afgelopen jaren een ontzettende groei doorgemaakt, van basic draaiboeken tot een management informatie systeem met inlogmogelijkheden voor leden, waarbij informatie (organisatoren, locaties, deelnemers, bedrijven) van voorgaande projecten op te vragen is.
Daarnaast is de vereniging er in 2003 definitief in geslaagd om voet aan de grond te krijgen op de Vrije Universiteit middels een eigen kamer op een centrale locatie. De resultaten liegen er niet om gezien de sterke toename van het aantal VU leden sindsdien.

Huidige situatie
Anno 2017 staat de FSA nog steeds bekend als een professionele vereniging waar ook plaats is voor gezelligheid. Met circa 5000 leden is de FSA toonaangevend binnen en buiten Amsterdam. De portefeuille bestaat uit 18 projecten die gericht zijn op accountancy, business, consultancy, economie en finance. De projecten lopen uiteen van een business course tot een inhousedag en van een congres tot een research project. Afgelopen jaren is het projectenportefeuille uitgebreid met een Governmental Economics Tour, Health Economics en de International Finance Days. Door deze projecten is het portefeuille diverser geworden. De komende jaren zal de FSA blijven innoveren en met haar tijd mee blijven gaan. Tot slot heeft de FSA sinds januari 2016 een compleet nieuwe ICT omgeving. De website draait op WordPress, Salesforce fungeert als CRM systeem en we gebruiken Mailchimp voor de mailings.

Oude Besturen