Bestuur 2017-2018

(v.l.n.r. Elza Essing, Pien Floberg, Florian Köllen, Koen Galjaard, Jurre Verhoeven, Megan van den Broek)

Een jaar bestuur bij de grootste financiële studievereniging in Nederland is een heel mooie en leerzame ervaring. Als bestuur ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een vereniging met meer dan 4000 leden. Hieronder vind je een toelichting van het huidige bestuur op de door hun vervulde functie en ook een algemene beschrijving van de verschillende bestuursfuncties. Mocht je meer informatie willen over een bepaalde functie, mail dan direct met de huidige functievervuller.

Heb je interesse in een bestuursjaar bij de FSA? Stuur dan een e-mail naar internebetrekkingen@fsa.nl

 

Voorzitter | Koen Galjaard

Functieomschrijving
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het algemene beleid van de Financiële Studievereniging Amsterdam en vormt het gezicht naar buiten. Hij vertegenwoordigt de vereniging binnen de FAN (Financiële Associatie Nederland) en het voorzittersconvent en is aanwezig bij contractbesprekingen met sponsoren. Daarnaast dient de voorzitter de afstemming van de visie van de vereniging en haar doelstelling met de praktijk te bewaken. Wil je meer informatie over de functie van voorzitter? Stuur dan een mail naar Koen.

Persoonlijk
Het afgelopen collegejaar heb ik mijn master Corporate Finance aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Het studieprogramma was erg interessant en sloot goed aan bij mijn interesse in de financiële wereld. Gedurende mijn studententijd ben ik continue op zoek geweest naar mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze zoektocht leidde mij uiteindelijk naar de FSA. Het ambitieuze en professionele karakter van de FSA, gecombineerd met het sociale element sprak mij erg aan. Vorig jaar heb ik de Amsterdam Investment Cruise mogen organiseren, deze geweldige ervaring heeft mij aangespoord om te solliciteren voor een bestuursjaar bij de FSA. Een bestuursjaar bij de FSA lijkt mij een waardevolle stap waarbij mijn ontwikkeling centraal staat, ik veel verantwoordelijkheid mag dragen, intensief kan samenwerken in een ambitieus team en tot slot mijn leidinggevende vaardigheden verder kan ontplooien. Kortom; de perfecte voorbereiding op het bedrijfsleven! 

Vice-voorzitter | Pien Floberg

Functie omschrijving
De vice-voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van het interne beleid en vervult dus binnen de FSA de rol van vice-voorzitter. Officiële correspondentie wordt verstuurd door de vice-voorzitter en tijdens bestuursvergaderingen vervult hij de rol van notulist. Het gaat er om dat het interne beleid zowel strategisch als operationeel binnen de FSA wordt doorgevoerd. Daarnaast draagt de vice-voorzitter de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de volledige ICT omgeving. Wil je meer informatie over de functie van vice-voozitter? Klik vice-voorzitter@fsa.nl en stuur Pien een mail.

Persoonlijk
Afgelopen jaar heb ik kennis mogen maken met de FSA door deel uit te maken van de commissie Beroependagen 2017. Al snel is mijn enthousiasme voor de FSA gegroeid en heb ik met eigen ogen kunnen zien wat voor een inspirerende vereniging dit is. Na het afronden van mijn bachelor Economie en Bedrijfskunde deze zomer was het tijd voor een nieuwe uitdaging. De sfeer binnen de FSA is zo goed dat ik er graag nog een jaar langer bij betrokken wilde blijven. De gebruikelijke redenen waarom je een bestuursjaar zou moeten doen zijn naar mijn idee allemaal waar. Het is van waarde voor je netwerk, je hebt veel verantwoordelijkheid en er is de tijd om jezelf op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Ik wil mezelf graag blijven uitdagen en dingen blijven leren. Bij de FSA kun je op een natuurlijke manier je horizon verbreden. Om straks bewuster een master te kiezen in de juiste richting zie ik dit jaar ook als een kans om mezelf meer te oriënteren op deze vervolgstap.

 

Penningmeester | Megan van den Broek

Functieomschrijving
De penningmeester brengt periodiek financiële rapportages uit aan het bestuur, de RvC en de kascommissie. Binnen het bestuur bewaakt de penningmeester de verschillende projectbegrotingen. De penningmeester dient zich doorlopend te blijven informeren wat betreft baten en lasten van de vereniging. Wil je meer informatie over de rol van penningmeester? Klik penningmeester@fsa.nl en stuur Megan een mail.

Persoonlijk
Gedurende de bachelor Economie en Bedrijfskunde is mijn enthousiasme voor de financiële wereld sterk gegroeid. Dit jaar als bestuurslid is de volgende stap om mijzelf te ontwikkelen, te oriënteren voor een master en ervaringen op te doen voor mijn toekomstige carrière. De FSA is een belangrijke en waardevolle speler om studenten dichter bij het bedrijfsleven te brengen. Met haar professionele karakter en ambitieuze omgeving is de vereniging de perfecte plek om studenten hun doelen te laten bereiken.

Mijn affiniteit met cijfers en interesse in financieel beleid, heeft ertoe geleid dat ik heb gesolliciteerd voor de functie van penningmeester. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren en monitoren van dagelijkse betalingen, maar ook voor het streven naar een begroting die perfect aansluit op het beleid. Het oplossen van financiële vraagstukken en de zorg dragen voor een financieel gezonde vereniging, maakt mijn functie niet alleen interessant maar bovendien heel uitdagend. Klaar om deze verantwoordelijkheden op mij te nemen, kijk ik uit naar een geweldig en succesvol jaar, waar wij met zijn allen de FSA naar een nóg hoger niveau kunnen tillen.

 

Bedrijfscontact | Elza Essing

Functieomschrijving
Er zijn twee bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfscontacten van de FSA. Het bestuur is van mening dat haar relatiemanagement gericht dient te zijn op de lange termijn en continuïteit van de vereniging dient te waarborgen. De FSA dient op een duidelijke wijze te communiceren richting haar primaire doelgroep met welke interesse ze bij welk bedrijf terecht kunnen binnen één van de FSA projecten. Wil je meer te weten komen over de functie bedrijfscontacten?

Persoonlijk
Drie jaar geleden begon ik aan mijn Bachelor Bedrijfskunde. Een interessante studie waarbij je veel leert over verschillende aspecten van het bedrijfsleven. Na een exchange in Amerika is het einde van mijn bachelor in zicht en tijd om al de opgedane kennis toe te passen in de praktijk! Door het professionele karakter van de vereniging, de gedreven studenten, de toonaangevende bedrijven en het brede scala aan projecten en evenementen is een bestuursjaar bij de FSA voor mij een mooie uitdaging en een springplank in mijn professionele carrière. Naast het ontwikkelen van mijn persoonlijke vaardigheden en het werken in teamverband hoop ik de FSA als vereniging een stap verder te helpen in haar professionalisering en groei.

De FSA is een vereniging die grote doelen nastreeft en een waardevolle rol vervult tussen ambitieuze studenten en topbedrijven. Dit maakt de functie Bedrijfscontact voor mij een uitdagende en inspirerende voorbereiding op het bedrijfsleven. Ik kijk er naar uit om de samenwerking tussen de FSA en het bedrijfsleven tot een nog groter succes te maken! 

Bedrijfscontact | Florian Köllen

Functieomschrijving
Er zijn twee bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfscontacten van de FSA. Het bestuur is van mening dat haar relatiemanagement gericht dient te zijn op de lange termijn en continuïteit van de vereniging dient te waarborgen. De FSA dient op een duidelijke wijze te communiceren richting haar primaire doelgroep met welke interesse ze bij welk bedrijf terecht kunnen binnen één van de FSA projecten.

Persoonlijk
Door mijn werkervaring en Bachelor Economie en Bedrijfskunde ben ik regelmatig in contact gekomen met verschillende aspecten van het bedrijfsleven. Hoe sommige bedrijven constant innoveren om marktleider te blijven of worden, heeft mij altijd gefascineerd. Nu het einde van mijn bachelor in zicht komt, is het tijd om mij verder te ontwikkelen naast de studie. De FSA staat al jaren bekend als een kweekvijver voor ambitieuze, talentvolle studenten die een sterke basis willen leggen voor een verdere carrière. Ondanks dat de FSA sinds de oprichting sterk is gegroeid, is het professionele en ambitieuze karakter niet verloren gegaan. Dit in combinatie met de hoge motivatie van iedereen binnen de FSA heeft mij overtuigd om te solliciteren voor een bestuursjaar bij de FSA. Binnen mijn functie als external relations heb ik de mogelijkheid om in contact te komen met verschillende partijen om mij optimaal te oriënteren op de arbeidsmarkt. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om mooie samenwerkingen aan te gaan en oplossingen te zoeken waarin beide partijen maximale waarde behalen. Op deze manier is het mogelijk om als vereniging de essentiële brug tussen student en het bedrijfsleven te fungeren. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om deze brug komend jaar te versterken en uit te breiden! 

Interne Betrekkingen | Jurre Verhoeven

Functieomschrijving
De verantwoordelijke voor alle interne betrekkingen van de vereniging draagt primair zorg voor het contact dat de vereniging onderhoudt met haar primaire doelgroep: de studenten. Hij is het gezicht en aanspreekpunt binnen de vereniging voor de actieve leden. Interne betrekkingen zal zorgen voor coaching van actieve leden. Daarnaast coördineert hij de promotie van de FSA op de twee Amsterdamse universiteiten en geeft voorlichting aan de studenten op het gebied van hun loopbaan en studie. Wil je meer informatie over de functie van interne betrekkingen? Klik internebetrekkingen@fsa.nl en stuur Jurre een mail.

Persoonlijk
Na het afronden van mijn Bachelor Economie & Bedrijfskunde vanuit Mexico-Stad, was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Direct aan mijn master beginnen, zonder mijzelf eerst in de praktijk te ontwikkelen, leek mij geen goed idee. Daarnaast wist ik nog niet zeker welke master het best bij mij paste. De FSA bezit een breed scala aan projecten waarbij de top van het bedrijfsleven tot partner gerekend mag worden. Een bestuursjaar bij de FSA is de uitgelezen kans om met deze bedrijven in contact te komen en jezelf te oriënteren voor een latere carrière. Met mijn organisatorische ervaring en creatief denkvermogen hoop ik dit jaar de projecten naar een hoger niveau te tillen, om op deze manier de link tussen studenten en het bedrijfsleven te bevorderen. Daarbij heb ik ongelofelijk veel zin om vanuit mijn functie als interne betrekkingen de commissies zo goed mogelijk invulling te geven en de sfeer binnen de vereniging te waarborgen!