Over FSA

De Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) is dé studievereniging voor financieel georiënteerde studenten aan de economische faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). Daarnaast zorgt onze (inter)nationale aantrekkingskracht ervoor dat de FSA ook studenten van andere universiteiten tot haar leden kan rekenen.

De FSA fungeert als intermediair tussen studenten en het bedrijfsleven. Om deze propositie voor deze twee partijen zo waardevol mogelijk te maken richten we ons met name op 3de jaars en Master studenten. Middels het FSA Lidmaatschap doen leden mee aan onze projecten en worden zij op de hoogte gehouden van de carrière mogelijkheden bij onze partners. Daarnaast kunnen actieve leden middels een bestuursfunctie of commissies ervaring opdoen en actief betrokken raken bij onze activiteiten. Van oudsher organiseert de FSA projecten gericht op accountancy, banking, consultancy en investments. Echter, anno 2017 merken we dat we steeds meer studenten met een bredere interesse of andere scope (bijvoorbeeld: data, technisch, business) tot onze passieve leden mogen rekenen.

Consultancy

meer info

Banking

meer info

Accountancy

meer info

Investments

meer info