MyFSA login: leden | alumni

Over de FSA

De Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) is dé studievereniging voor financieel georiënteerde studenten aan de economische faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). 

De FSA fungeert als intermediair tussen studenten en het bedrijfsleven. Daartoe organiseert de FSA gedurende het gehele collegejaar nationale en internationale projecten binnen één van onze vier pijlers:

  • Accountancy
  • Banking & Finance
  • Consultancy
  • Investments

Daarnaast organiseren we ook projecten die niet speciaal binnen één van de pijlers vallen. Alles bij elkaar bestaat onze portefeuille uit 15 verschillende projecten met elk een eigen commissie. 

 

Structuur

Algemene Leden Vergadering
De structuur van de FSAHet hoogste orgaan van de FSA is de Algemene Leden Vergadering. Tijdens de ALV's hebben de aanwezige leden de laatste stem over voorgestelde plannen.

De Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC heeft binnen de FSA een zeer belangrijke rol. Zij fungeert als klankbord voor het zittende bestuur en heeft een adviserende en controlerende rol. De RvC is onmisbaar voor de strategie en de continuïteit van de vereniging en daarnaast is zij verantwoordelijk voor de aanstelling van bestuursleden. De Raad van Commissarissen bestaat uit oud-bestuursleden en actieve leden van de FSA.

KasCommissie
De KasCommissie controleert de penningmeester bij het uitvoeren van zijn taak. Daarnaast heeft zij een adviserende rol, aangezien veel leden eerder als penningmeester in het bestuur hebben gezeten.

Bestuur
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken, maar samen zorgen zij voor de uitvoering van de beoogde strategie. Ieder voor zich heeft ook de verantwoordelijkheid over een aantal projecten.

Commissies
Op elk project van de FSA staat een andere commissie. Deze commissie bestaat uit een aantal actieve leden en een bestuurslid. Het bestuurslid coördineert de voortgang van het project en houdt de planning binnen de hele vereniging in de gaten.

Samenwerkingsverbanden

FAN
Landelijk fungeert de FSA als voorzitter binnen de Financiele Associatie Nederland (FAN), een samenwerkingsverband met verenigingen uit Groningen (Risk), Rotterdam (FSR), Tilburg (Asset | Accounting & Finance) en Maastricht (FSFocus). De FAN meent dat samenwerking op landelijk niveau enerzijds zal leiden tot een betere informatievoorziening naar de student, anderzijds schept een landelijk samenwerkingsverband mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Middels de FAN is het bedrijfsleven in staat de student landelijk en georganiseerd te bereiken. Met betrekking tot het bedrijfsleven tracht de FAN tevens eens hoge mate van uniformiteit en doorzichtigheid te hanteren.

Voorzittersconvent
Binnen het convent van de Universiteit van Amsterdam overleggen de voorzitters van de studieverenigingen die verbonden zijn aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Historie

Congrescommissie 1997


We schrijven juni 1996 wanneer het toenmalige ‘fiduciekatern’ het samengaan van de Financierings Associatie Amsterdam (FAA) met de Accountancy Associatie Amsterdam (Triple A) bekend maakt. De krachten werden gebundeld en de verenigingen werden omgedoopt tot de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA). 

Door een combinatie van een sterke, duidelijke FSA filosofie ‘the urge to improve is what makes the difference’ en het aantrekken van gedreven, ambitieuze en ondernemende actieve leden is de FSA in de afgelopen tien jaar op haar vakgebied uitgegroeid tot de grootste studievereniging van Nederland.

Fundering
Ten tijde van de oprichting van de FSA lag er al een gedegen fundering voor de vereniging om verder uit te bouwen. De twee verenigingen waaruit de FSA is ontstaan (FAA en Triple A) hadden hun leergeld immers al betaald en in vijf jaar een basis gelegd voor de verdere groei die nog zou volgen. De beginfase van de FSA stond in het teken van het formuleren van een duidelijke FSA filosofie en het integreren van de projecten en mensen van de twee voorlopers van de FSA. 

In deze beginfase van de vereniging speelde ook de verdere verzelfstandiging een grote rol met als inzet een eigen kamer op de Universiteit van Amsterdam, en een expansie naar de Vrije Universiteit. Ook werden er nieuwe activiteiten ontplooit (AMF, London Banking Tour) en werd de eerste supersnelle ‘386’ FSA computer aangeschaft. 

Consultition 1999


Kritieke massa
Met het overschrijden van de magische ledengrens van 500 en een gedegen fundering bereikte de FSA eind jaren negentig een kritieke massa. Bestaande projecten werden constant bijgeschaafd en ambities werden verlegd. Dit resulteerde ook in een reeks nieuwe projecten voor een nog bredere doelgroep dan de huidige finance en accounting studenten, zoals het internationale research project en consultition. 

De FSA groeide in deze periode uit tot een sterke merknaam waar studenten, bedrijven, universiteiten en zusterverenigingen serieus rekening mee moesten houden.

Vereniging
De focus had de afgelopen jaren (logischerwijs) veelal gelegen op het door ontwikkelen van (nieuwe) projecten en verbeteren van interne faciliteiten (computer netwerk, kamer), de factor human capital en het verenigingsgevoel waren hierbij achtergebleven. 

Middels het actieve leden overleg, open borrels, vernieuwing van externe communicatie en een beleid om de vereniging zichtbaarder te maken op de universiteiten is de betrokkenheid van leden verbeterd en is het verenigingsleven binnen de FSA weer op de kaart gezet.

Actieve Leden Dag september 2005

Professionalisering
De meest recente fase waarin de FSA zich bevindt is de verdere professionalisering van de vereniging. De portefeuille is uitgegroeid tot 14 projecten ten behoeve van een brede ledendatabase van circa 4000 leden, met overwegend studenten gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) uit de vakgebieden Financiering, Treasury, Beleggingsleer, Consultancy, Accountancy en Controlling.

De professionalisering heeft zich gericht op het verbeteren van zowel de operationele processen als de faciliteiten. Nieuwe besturen en commissies beginnen altijd voortvarend aan een bestuursjaar / project, waarbij zij steeds weer het wiel opnieuw willen uitvinden. Alhoewel dit natuurlijk zeer leerzaam is kan het onnodig veel tijd kosten. Het projectmanagement heeft de afgelopen jaren een ontzettende groei doorgemaakt, van basic draaiboeken tot een management informatie systeem met inlogmogelijkheden voor leden, waarbij informatie (organisatoren, locaties, deelnemers, bedrijven) van voorgaande projecten op te vragen is.

Daarnaast is de vereniging er in 2003 definitief in geslaagd om voet aan de grond te krijgen op de Vrije Universiteit middels een eigen kamer op een centrale locatie. De resultaten liegen er niet om gezien de sterke toename van het aantal VU leden sindsdien.

Huidige situatie
Inmiddels staat de FSA nog steeds bekend als een professionele vereniging waar ook plaats is voor gezelligheid. Met circa 4000 leden is de FSA toonaangevend binnen en buiten Amsterdam. De portefeuille bestaat uit 15 projecten die gericht zijn op de vakgebieden Banking, Investments, Consultancy en Accountancy. De projecten lopen uiteen van een business course tot een inhousedag en van een congres tot een research project.

FSA - Financiële Studievereniging Amsterdam
T: +31 (0) 20 - 525 6512
E: bestuur@fsa.nl
RSIN: 806100825
Universiteit van Amsterdam
Roetersstraat 11
Kamer E.1.33/1.34
1018 WB Amsterdam
Twitter
LinkedIn
Facebook
Youtube
RSS